مرور برچسب

عکسهای هایله سلالی

نبش قبر هایله سلالی

آخرین امپراتور اتیوپی، پس از آنکه در سال ۱۹۹۲ معلوم شد که جسدش زیر یک توالت دفن شده است، نبش قبر شد. هایله سلاسی ۴۵ سال بر اتیوپی حکمرانی کرد و از سوی راستافاری‌ها به عنوان یک خدای زنده شناخته می‌شد.