مرور برچسب

عکسهای کاخ تچر تخت جمشید

کاخ تچر تخت جمشید

تچر به معنی کاخ زمستانی یکی از اولین کاخهایی است که بر صفه تخت جمشید به دستور داریوش اول ساخته شد .سنگهای این بنا کاملا صیقل داده شده بود و تصویر در آنها انعکاس می یافت .