مرور برچسب

عکسهای گور دخمه دکان داود

گور دخمه دکان داود

گور دخمه دکان داود   این گور دخمه درسه كیلومتری جنوب شرقی سر پل ذهاب قرار دارد و به دوران مادها یا هخامنشیان تعلق دارد. دخمه در دل صخره ستبری كنده شده است و از زمین ارتفاع دارد و دسترسی به داخل آن امكان ندارد. در زیر این صخره یك قبرستان