مرور برچسب

عکس لوح طلای اکباتان داریوش دوم

لوح طلای اکباتان

خدای بزرگ است اهورامزدا که این زمین را آفرید که آن آسمان را آفرید که مردم را آفرید که برای مردم شادی آفرید که داریوش را شاه کرد یک شاه برای همه مردم یک فرمانده برای همه مردم