مرور برچسب

عکس منشور کوروش بزرگ

منشور کوروش بزرگ + ترجمه منشور

کوروش در سال 539 پ م بابل را فتح کرد .این سرزمین شامل عراق سوریه لبنان و فلسطین بود. بابلیها کوروش را به عنوان شاه مشروع خود پذیرفتند در بابل کوروش یهودیان تبعیدی را بخشید و آنها را به سمت سرزمینشان فرستاد. استوانه 45 سطری کوروش در بابل کشف…