مرور برچسب

عکس نقاشی هواخوری در زندان اثر ونگوگ

نقاشی هواخوری در زندان اثر ونگوگ

پس از بیماری طولانی و حمله عصبی سال ۱۸۸۸ شرایط روحی ''ونسان ونگوگ'' رو به وخامت نهاد و او ناگزیر به یک آسایشگاه روانی در جنوب فرانسه مراجعه و قریب یک سال تحت مراقبت روان درمانی قرار گرفت.