مرور برچسب

فالانژ تاکتیک دفاعی ارتش روم باستان

نرسه، هفتمین شاه ساسانیان

آغاز کار شاهنشاه نرسه نرسه هفتمین پادشاه ساسانیان، فرزند شاپور اول و گوردزاد بود که در سال 228 پس از میلاد چشم به جهان گشود و به سال 303 میلادی در سن حدود 70 سالگی درگذشته است. نرسه در سال ۲۹۳ میلادی به تخت ساطنت رسید. رومی ها وی را نارسِس…