مرور برچسب

فیل در تایلند

فیل، یک ابزار جنگ در تایلند باستان!

مدت ها قبل، فیل ها به سمبل تایلند تبدیل شدند و قبل از اینکه مردم سراسر دنیا برای سلفی گرفتن، بازی کردن و آب بازی با آنها هجوم بیاورند، برای اهداف کاملا متفاوت مورد استفاده قرار می گرفتند: به عنوان ابزار جنگ.. با تاریخ ما همراه باشید تا نگاه…

فیل، نماد ملی تایلند!

فیل ها در تایلند از شهرت زیادی برخوردار هستند. در واقع فیل حیوان ملی تایلند می باشد. با تاریخ ما همراه باشید تا بدانید چگونه فیل به یک نماد ملی در تایلند  تبدیل شد؟ فیل، نماد ملی تایلند!...