مرور برچسب

قدیمی‌ترین ورزش‌های باستان

مردم جهان باستان اهل کدام ورزش‌ها بودند؟

بسیاری از اولین ورزش‌های بشر با فعالیت‌ها و ابزارهایی سروکار داشتند، که بشر از آن‌ها برای بقای خودش استفاده می‌کرد. ظهور بیشتر ورزش‌هایی هم که امروز دیده می‌شوند و انجام می‌دهیم، در ده‌ها هزار سال قبل و در زمان بعضی از اولین تمدن‌های جهان