مرور برچسب

قوام السلطنه

روایت پزشک دربار نادر شاه از قتل نادر

امروز ۳۰ مهر، سالگرد تولد نادرشاه افشار از پادشاهان جهانگشای ایران زمین است. او را ناپلئون آسیایی یا ناپلئون ایرانی یا آخرین فاتح بزرگ آسیای میانه می نامند.   شاه افشار پایه گذار سلسله افشاریه است و بیرون راندن قوای متجاوز عثمانی و روسیه و

سرهنگی که باج نمی‌داد

سالروز ورود کلنل محمدتقی خان پسیان فرمانده جدید ژاندارمری به خراسان است هنگامی که قوام السطنه از حکومت خراسان برکنار شد، فهرست اموالش را بررسی کردند. ماموران از خانه او سکه های طلا و ارز خارجی زیادی پیدا کردند. قوام همچنین حدود یکصد راس

نهضت جنگل و روسیه

کابینه قوام السلطنه و نهضت جنگل پس از سقوط کابینه ی سید ضیاء، احمد شاه قاجار، احمد قوام معروف به قوام السلطنه را در شرایطی که در زندان بود، برای رییس الوزرایی انتخاب کرد. او برادر وثوق الدوله بود و توسط سید ضیاء الدین طباطبایی و به…

عمارت قوام السلطنه

این عمارت در میان خانه‌های قدیمی تهران کمی شناخته شده‌تر است. عمارت تاریخی قوام السلطنه که متعلق به احمد قوام، سیاستمدار پرنفوذ و توانا بود که در هر دو دوره‌ی قاجار و پهلوی فعالیت داشت.