مرور برچسب

قوانین جالب زمان قدیم

اعمال خلاف مقررات در تهران قدیم، از کفتر بازی تا متلک پرانی

یکی از معضلات شهرها در مسیر مدرنیته انطباق رفتار شهروندان با نظم به وجود آمده در شرایط تازه است؛ رفتاری که تا پیش از آن شاید کاملا معمولی به نظر می‌رسید و هر روزه تکرار می‌شد، در شرایط تازه به عنوان اختلال در نظم عمومی به شمار می‌رود و گاه…