مرور برچسب

قوانین حمورابی

قانون حمورابی چیست؟

قانون حمورابی  بر روی سنگ ‌نوشته‌ای به طول دو و نیم، و عرض یک و نیم متر حک شده است که برفراز آن تصویر مردی است که در حال خضوع، لوحی را از شَمْس، خداوند آفتاب و عدالت، دریافت می‌کند. این سنگ‌نوشته که قدیمی‌ترین و کامل‌ترین قوانین بشری بر…

فراز هایی از قانون حمورابی

همورابی پادشاه تمدن بابل در سالهای ۱۷۹۲ تا ۱۷۵۰ پیش از میلاد مسیح بود،قانون حمورابی نخستین قانون نوشته شده جهان است به دستور حمورابی پادشاه بابل بروی تخته سنگی به ارتفاع 2/5 به خط میخی متر که مجسمه حمورابی نیز بروی آن هک شده بود نوشته شده…