مرور برچسب

لوت

۶ ابزار موسیقی در مصر باستان!

موسیقی همیشه نقش بزرگی در زندگی مردم داشته است. در جشن، عزاداری و هر مراسمی، بشر با استفاده از موسیقی احساس خود را بیان کرده است. بیشتر سازهای موسیقی که امروزه مینوازیم، تاریخ عجیب  و جالبی دارد که صدها و هزاران سال قدمت دارد. برخی از آلات…