مرور برچسب

لوح گلی

در لوح ۳۷۰۰ ساله بابلی از رابطه فیثاغورس هزار سال قبل از خود او استفاده شده است

جدیدا لوح گلی از زمان بابلیان کشف شده است که نمایش می‌دهد ریاضی‌دانی بابلی توانسته است در ۳۷۰۰ سال پیش از هندسه کاربردی استفاده کند. این لوح گلی می‌تواند یکی از قدیمی‌ترین مثال کشف شده از هندسه کاربردی باشد.در لوح Si.427 به نظر می‌رسد…

کشف راز قضیه هندسی حک‌ شده بر روی لوح سفالی ۳۷۰۰ ساله

قدیمی‌ترین نمونه یک قضیه هندسه کاربردی که روی لوحی سفالی متعلق به ۳۷۰۰ سال پیش حک شده بود، توسط دکتر دانیل منسفیلد، ریاضیدان استرالیایی کشف شد. این لوح که با نام «سی ۴۲۷» شناخته شده، نقشه‌ی یک ملک زمین را روی خود دارد و متعلق به دوره بابل…

لوح های گلی تخت جمشید

● چند گونه كتیبه و لوح در تخت جمشید وجود دارد؟ کتیبه های مختلفی از دوره هخامنشی در تخت جمشید وجود دارد. ۱) سنگ‌نبشته‌های پادشاهان هخامنشی که به زبان و خط میخی «پارسی باستان» بر روی نمای سنگی‌ کاخ‌ها و بناهای تخت‌جمشید نوشته شده و معمولاّ…