مرور رده

تخت جمشید (پارسه)

 

 

تخت جمشید یا (پرسپولیس ، پرسه پلیس ، هزارستون ، صدستون یا چهل منار ) پیوسته پایتخت عظیم و مفرح امپراطوران ایرانی در دوره هخامنشیان بوده است که نام شهرهای باستانی ایران را به خود گرفته است . در زمان فرمانروایی داریوش بزرگ ، اردشیر اول و خشایار شاه کاخ و عمارتی به نام تخت جمشید در این شهر باستانی بنا شده بود . بنیانگذار تخت جمشید داریوش بزرگ بود .

از لیدوما شهر هخامنشی چه میدانید؟

لیدوما از نظر ابعاد ساختمانی چهارمین بنای بزرگ هخامنشی پس از بناهای شوش، پاسارگاد و تخت جمشید (پارسه) است. این شهر که در کتیبه های تخت جمشید (پارسه) با عنوان لیدوما از آن نام برده شده یکی از مناطق مهم حکومتی زمان هخامنشیان بوده است.

فیلم واقعی و حیرت انگیز از تخت جمشید ۲۵۰۰ سال پیش

تصاویر حیرت‌انگیز از مشهورترین اثر تاریخی ایران   تصاویر بازسازی شده موزه گتی کالیفرنیا از تخت جمشید با کمک کارشناسان و باستان شناسان شکل گرفته و می‌توانید به ۲۵۰۰ سال پیش سفر کنید و پرسپولیس را ببینید. با کلیک بر روی عکس زیر به سایت موزه

لوحهای گلی هخامنشیان

لوحهای گلی هخامنشیان تخت جمشید یکی از پایتختهای هخامنشیان بود و به دستور داریوش اول ساخته شد و شاهان بعدی نیز ساخت آنرا ادامه دادند. این بنای تاریخی توسط دانشگاه شیکاگو حفاری شد وپروفسور هرستفیلد و اشمیت از سال 1931تا1939 در آن مشغول حفاری

راه شاهی هخامنشی و جاده ابریشم

راه شاهی هخامنشی قسمت غربی راه شاهی از شوش به سارد ولیدی می رسد. قسمت شرقی راه درون ایران است و از شوش به اکباتان و ری و پارت و قسمتهای شرقی امپراتوری می رود.در طول این راه کاروانسراهای متعدد و دروازه ها و پادگانهایی قرار داشته و راه از

نقش رستم

نقش رستم در فاصله 5 كیلومتری تخت جمشید قرار دارد. در این محل كه در گذشته حتما از قداست خاصی بر خوردار بوده، داریوش اول هخامنشی مقبره خود را در سینه صخره ای كوه به صورت یک گور دخمه ساخت.

اطراف تخت جمشید

اطراف تخت جمشید رشته کوهی قرار دارد که معروفترین قسمت آن کوه رحمت است که صفه تخت جمشید بر دامنه آن بنا شده و مقبره عده ای از شاهان هخامنشی نیز در آنجا قرار دارد. این رشته کوه کاخهای تخت جمشید را از شهر استخر جدا می كرد. روبروی شهر استخر چند…

مقبره های سنگی بالای صفه تخت جمشید

شش مقبره صخره ای از شاهان هخامنشی بر جای مانده که چهار عدد در نقش رستم و دو عدد در بالای صفه تخت جمشید قرار دارد .در نقش رستم مقبره های داریوش اول، خشیارشا، اردشیر اول، و داریوش دوم قرار دارد و در بالای صفه تخت جمشید مقبره های شاهان…

کاخ هدیش تخت جمشید

کاخ هدیش سالها کاخ خشیارشا نامیده می شد ولی در سال 1979 علیرضا شاپور شهبازی در طی كاوشهای باستان شناسی بر بالای چتر خشیارشا در جرزی در گوشه شمال شرقی نوشته ای پیدا کرد که نام داریوش شاه در آن درج شده بود و این ثابت کرد این کاخ در دوران…

کتیبه شاپور دوم در کاخ تچر

در جرز جنوبی كاخ تچر تخت جمشید دو كتیبه كنده شده است. یكی از آنها مربوط به سال بیست و دوم سلطنت شاپور دوم است و مضمون آن اینچنین است : "در ماه اسپند ارمز بسال 22 پادشاهی خدای پرست خدایگان شاهپور شاهنشاه ایران و غیر ایران...." این كتیبه…

کاخ تچر تخت جمشید

تچر به معنی کاخ زمستانی یکی از اولین کاخهایی است که بر صفه تخت جمشید به دستور داریوش اول ساخته شد .سنگهای این بنا کاملا صیقل داده شده بود و تصویر در آنها انعکاس می یافت .

خزانه تخت جمشید

در جنوب شرقی صفه کاخ بزرگی که با دیوارهای ستبر احاطه شده قرار داردوخیابان پهنی آنرا از دیگر بناها جدا کرده است.نقشه اصلی این کاخ همواره یکسان نبوده و مرتبا دستخوش تغییر شده است .ابتدا داریوش آنرا احداث کرد و ساختمانی بزرگ با اضلاع 120*60…

حرمسرای تخت جمشید

نخستین عمارتی که خشیارشا در مجاورت خزانه ساخت کاخ حرمسرا است. این بنا شامل چندین ساختمان یک شکل است که به ردیف در کنار هم ساخته شده اند.هرکدام یک اتاق بزرگ و چند اتاق کوچکتر دارند.

کاخ اردشیر در تخت جمشید

از كاخ اردشیر اطلاعات زیادی در دست نیست. کنگره های این کاخ همانطور که در شکل دیده می شود با دیگر آثار تخت جمشید فرق دارد و سبک آن با سبک بقیه کاخها همسان نیست.تعدادی از این کنگره ها از صفه به پایین افتاده بود که آنها را به جای خود منتقل…

سربازخانه تخت جمشید

در شرق کاخهای صد ستون و خزانه خیابان 320 متری قرار دارد که توسط برج و بارو صفه را از کوه رحمت جدا می کند. این قسمت مخصوص سربازان و محل استقرار آنها بوده و معماری آن نسبت به کاخها ساده تر است. در این قسمت چندین کتیبه مختلف کشف شده است

دروازه نیمه تمام تخت جمشید

دروازه نیمه تمام را می توان در قسمت شمال شرقی روبروی کاخ صد ستون مشاهده کرد. اردشیر سوم احداث آنرا شروع كرد و پسر او اردشیر چهارم آنرا ادامه داد و كار ساخت آن تا زمان داریوش سوم نیز ادامه یافت.