مرور برچسب

لیورونا

۱۱ مورد از شوم‌ترین نفرین‌های باستانی در طول تاریخ

تا زمانی که بشر به نفرین‌ها اعتقاد داشته بود و به دنیای ماوراطبیعی فکر می‌کردد، نفرین‌ها وجود داشته‌اند. خدایان انتقامجو و ارواح خبیثه در طول تاریخِ بشر احضار می‌شدند تااتفاقات شوم را بر سر کسی که نفرین شده فرود بیاورند. شما همچنین