مرور برچسب

مائومائو

شورش مائومائو با ۹۰ هزار تلفات

در دهه۵۰ اصطلاح«مائو مائو» به طور گسترده ای توسط رسانه ها برای توصیف هرگونه جنبش ناسیونالیستی سیاه و سفید استفاده می شد. منشا این اصطلاح از سرکوب وحشیانه بریتانیا علیه اقدامات نیروهای شورشی کنیا می آید. در آغاز سال ۱۹۴۵ وضعیت امپراتوری کنیا…