مرور برچسب

محاصره اوداوارا

گاه شمار حملات ژاپن به کره (۱۵۹۲-۹۸)

قبل از جنگ: سال تاریخ رویداد 1544 دزدان دریایی وکو به ساریانگ جین حمله کردند. 1555 وکو به چوسون حمله یورش برد. 1583 یی سون شین قوایی از جورچن ها را در نزدیکی رودخانه تومن شکست داد. 1587…

کیم سونگ ایل

کیم سونگ ایل (1593-1538) سیاستمدار و سفیر سلسله چوسون بود. او عضو حزب شرقی دربار چوسون به حساب می آمد. وی به همراه هو سونگ و هوانگ یون گیل در سال  1590 به عنوان فرستاده  در هیئتی به نام تونگ سینسا عازم ژاپن شده و با تویوتومی هیدیوشی نائیب…