تاریخ ما
گزیده‌ای از تاریخ و تمدن جهان باستان
مرور برچسب

مخترع

آدر کلمنت دانشمندی که میخواست پرواز کند

مهندس،مخترع و پیشگام در پرواز قبل از برادران رایت.در سال 1841م دیده به جهان هستی گشود.بدون استاد و تنها با همت خود به تحصیل علم پرداخت.از جوانی رویای پرواز را در سر می پروراند.در جنگ سال 1870 با بودجه خود یک بالون ساخت.در آن سال از اولین…

جانگ یونگ شیل

جانگ یونگ شیل منجم و دانشمند کره ای در دوران چوسون بود.اگر چه جانگ به عنوان یک روستایی متولد شد؛ سیاست های جدید پادشاه سجونگ در رفع ممنوعیت حضور افراد با مقام اجتماعی پائین در مجموعه کارمندان کشوری ؛ به جانگ اجازه داد تا در قصر سلطنتی مشغول…