مرور برچسب

مسابقات بالتو

بالتو سگ سورتمه

بالتو سگ سورتمه‌ای از نژاد هاسکی در سیبری و متولد ۱۹۱۹ بود. در سال ۱۹۲۵، هنگامی که شیوع