مرور برچسب

معامله ناکام ریگان با ایران

ناگفته‌های معامله ناکام ریگان با ایران

الیور نورث که به تازگی قرار است سرپرستی انجمن ملی اسلحهٔ آمریکا را بر عهده بگیرد، در ماجرای ایران - کنترا بسیار بدنام بود و مرتکب تخلف عمد شد. او در تلاش بوده تا با قاچاقچیان مشهور همکاری کند و مطابق با اسنادی که به تازگی از…