مرور برچسب

معبد بهشت پکن

آشنایی با معبد بهشت پکن

معبد بهشت پکن پکن پایتخت اژدها، جاذبه‌های جورباجورِ طبیعی و تاریخی زیادی دارد، که حسابی شما را سرگرم خواهد کرد. معبد بهشت پکن تنها قطره‌ای در مقابل دریا است. بزرگترین معبد چوبی دنیا که حتی در ساخت آن، در چندصد سال گذشته هم از میخ و یا چیزی…