مرور برچسب

معبد خورشید کنارک

بنا های تاریخی هند

بناهای تاریخی هند هند یکی از کشور‌های تاریخی و قدیمی جهان بشمار می‌آید. درون این کشور پر رمز و راز عجایب و آثار‌های تاریخی بسیارزیادی را وجود دارد. درواقع می‌توان گفت این کشور به بنا‌ های تاریخی و جاذبه‌های گردشگری‌اش معروف است که هر ساله…