مرور برچسب

مغولان

جلال الدین خوارزمشاه و پایان سلسله خوارزمشاهیان

سلطان جلال الدین خوارزمشاه فرزند علاالدین محمد خوارزمشاه آخرین پادشاه سلسله خوارزمشاهی بود. در زمان حمله مغولان به ایران سلطان جلال الدین خوارزمشاهی در برابر یورش مغولان وحشی ایستادگی کرد و چندین جنگ بین او و مغولان درگرفت. پس از جنگ پروان…

هولاکو خان که بود ؟

هولاکو خان یا هلاکو، هلاگو یا هولائو (۶۱۵–۶۶۳ ه‍.ق / ۱۲۱۸–۱۲۶۵ م مراغه) که در منابع با این اسامی آمده‌است، بعد از این که برادرش منگو قاآن به مقام قاآنی یعنی خان بزرگ رسید، دستور یافت به سوی ایران حرکت کند و طبق دستور اولین کار هولاکو نابودی…

هجوم مغولان

چرا مغولان به ایران تاختند؟ هجوم مغولان به عنوان یکی از مهمترین حادثه های تاریخ ایران ، تمامی ارکان و بنیانهای سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی ان روزگاران ایران را تحت تاثیر خویش قرارداد و نقطه عطفی شد که اهمیت خود را تا به سده های اتی…

تَرکان خاتون

صدای پای ستوران از شرق، از بیابان‌ها و استپ‌های آسیای مرکزی می‌آید ... صدا هولناک است؛ گویی هراس را به خود از شرق به غرب می‌آورد ... مغولان در راه‌اند ... هراسی که نام این بیابان‌گردان در دل مردمان افکنده، سده‌ها است در خاطره ایرانیان…

ترکان خاتون کیست؟

این زن قدرتمند، ایران را به مغولان دادمژگان جعفری، تاریخ ما| صدای پای ستوران از شرق، از بیابان‌ها و استپ‌های آسیای مرکزی می‌آید ... صدا هولناک است؛ گویی هراس را به خود از شرق به غرب می‌آورد ... مغولان در راه‌اند ...…

دیدن کردن مارکوپولو از قبلای‌قاآن

مسافران عجيب- ماجراهاي يك ونيزي در چين- جلال و سعادت هانگچو- كاخهاي پكن- غلبة مغولان- چنگيزخان- قبلاي‌قاآن- شخصيت و سياست او- حرم او- ماركوي هزار هزاري در عصر طلايي شهرستان ونيز، در حدود سال 1265، دو مرد فرتوت و يك ميانه‌سال، با…