مرور برچسب

مقبره مویونگ چونگ

مجموعه آرامگاه های گوگوریو

آرامگاه های گوگوریو که به صورت رسمی مجموعه آرامگاه های گوگوریو نامیده می شود، مقبره هایی هستند که در کره شمالی قرار دارند. در جولای سال 2004 میلادی، آنها به اولین مکان میراث جهانی یونسکو در کشور تبدیل شدند. این مکان شامل 30 آرامگاه منحصر به…