مرور برچسب

ملکه ته موک

پادشاه گوانگ جونگ

گوانگ جونگ (925- 4 جولای 975)، که با نام وانگ سو نیز شناخته می شود، چهارمین پادشاه گوریو بود. زندگی نامه: تولد و سال های اولیه زندگی: گوانگ جونگ در سال 925 با نام وانگ سو به عنوان چهارمین پسر پادشاه تجو که گوریو را در سال 918 تاسیس کرد،…