مرور برچسب

منابع تاریخ صفویه

معرفی بهترین منابع مطالعه تاریخ صفویه

 تاریخ نگاری عمومی لبّ التواریخ تالیف یحیی بن عبداللطیف قزوینی (۹۶۲ - ۸۸۶ ه-ق) از تواریخ عمومی که حوادث تاریخی را تا سال ۹۴۸ ه-ق دربردارد. قزوینی این اثر را در فاصله سال‌های ۹۴۴ تا ۹۵۷ ه-ق نگاشته و به بهرام میرزا، پسر شاه عباس اول تقدیم…