مرور برچسب

منبع تغذیه

کاربردهای منبع تغذیه بدون وقفه

منبع تغذیه بدون وقفه (UPS) منبع تغذیه ای است که می تواند در صورت قطع برق به پشتیبان باتری تبدیل شود. چندین دستگاه می توانند به یو پی اس مشابه نوار برق متصل شوند و یو پی اس به طور کلی عملکردهایی مانند حفاظت از ولتاژ و فیلتر صدا را فراهم می…