مرور برچسب

منتوهوتپ (حدود 2050 پیش از میلاد مسیح)

منتوهوتپ (حدود ۲۰۵۰ پیش از میلاد مسیح)

در سال 2300 پیش از میلاد مسیح امپراطوری باستانی مصر نه به وسیلۀ دشمنان برون مرزی، بلکه به خاطر ضعف و بروز مشکلات داخلی محکوم به تلاشی و تجزیه شد. سقوط جامعۀ مصر ناشی از بحران ها و پریشانی عمیق اقتصادی، وجود نداشتن قانون و بالطبع حاکمیت…