مرور برچسب

منجم های جهان باستان

اسراری در مورد تمدن های قدیمی دنیا

همه ما به یقین تصاویر و فیلم‌ های دیوار چین یا اهرام ثلاثه مصر را دیده و از قدرت و هنر تمدن‌های باستان احساس شعف کرده ایم، اما کمتر کسی، این تمدن‌ها و دستاوردهایشان را به خوبی می‌شناسد. در حقیقت واژه تمدن به معنی سطح توسعه‌ یافته‌ای می باشد…