مرور برچسب

منطقه باستان‌شناسی تل‌الضبعة

اسرار دستان قطع شده متعلق به 3500 سال قبل

باستان‌شناسان در مصر ۱۲ دست بریده و دفن شده را در محوطه یک قصر باستانی در این کشور مورد اکتشاف قرار داده اند که اظهار می دارند به احتمال زیاد به دشمنان مغلوب شده شاهان «هیکسوس» تعلق دارد.