مرور برچسب

منطقه جیلین

آرامگاه شاهزاده خانم جونگ هیو

آرامگاه شاهزاده خانم جونگ هیو در سال 793 توسط مردمان اوایل پادشاهی بالهه ساخته شده بود و بخشی از مقبره های باستانی در کوهستان لونگتو در منطقه جیلین چین می باشد. این آرامگاه در کنار دیگر موارد نخستین نقاشی های دیواری با جزئیات و کامل کشف شده…