مرور برچسب

مهاجرت به کانادا

اکسپرس اینتری کانادا چیست؟

کشور کانادا از کشورهای توسعه یافته و مهاجرپذیر است و تقریبا ۲۲ درصد جمعیت آن را مهاجران تشکیل داده اند و هر ساله پذیرای هزاران نیروی متخصص و یا کارگر ماهر از مشاغل مختلف است. مهاجرت به کانادا با روش های مختلفی امکان پذیر است اما در این