مرور برچسب

مهاجرت یهودیان به ایران

یهودیان اصفهان

منطقه ای كه حال اصفهان نام دارد از اولین كانون‏ هاي زیست قوم يهود در ايران بوده است و تاريخ ورودشان به حدود 7 قرن پيش از ميلاد برمي‏گردد. از دوران بسيار قديم، يهوديان اصفهان مي‏ گفته ‏اند اين شهر را اسیران يهود كه «بخت‏ النصر» از كشور…