مرور برچسب

مهرداد اول

شاهان اشکانی – مهرداد اول – اشک پنجم

مهرداد اول توانست عظمت سلسله هخامنشیان را دوباره زنده كند و از اشكانیان امپراتوری قدرتمندی بسازد.او ابتدا باختر را فتح كرد و سپس به ماد حمله كرد و بكسیس معروف را به حكومت ماد گمارد.

مهرداد اول (اشک پنجم)

در حقیقت در سال ۱۷۴ پیش از میلاد با سلطنت مهرداد اول، برادر فرهاد، فرمانروایی راستین اشکانیان آغاز می‌شود. مهرداد در طول ۳۷ سال سلطنت خود دوباره عظمت و شکوه دوره هخامنشیان را، که در حال پاک شدن از حافظه تاریخ بود، به ایران بازگرداند. این…