مرور برچسب

مهره های شطرنج آگر

قدیمی ترین مهره های شطرنج در جهان کدامند؟

شطرنج به عنوان «بازی شاهان» توجه بسیاری از بازیکنان را برای قرن‌ها به خودش جذب کرده بود. با اینکه تاریخ و قدمت دقیق این بازی نامشخص است، منتها تصور می‌شود که از قرن ششم هند با عنوان چاتورانگا ظهور و بروز کرده بود. از آن به بعد به به ایران