مرور برچسب

مهر ایلامی

تصاویری از آثار ایلامی

هنرمندی قابل ستایش سازندگان آنها ، بیانگر پیشگامی تمدن ایلام در فناوری استخراج و ذوب فلزات گرانبها است