مرور برچسب

مهر پرستان

اعتقادات خاص اقوام آریائى

اقوام آريائى ايران دين واحدى نداشتند، مثلا سكاها اعتقادات خاص خود را داشتند و پارت ها عقايد ويژه خودشان را دارا بودند. و عقايد اين دو قبيله با عقايد اقوام شرق ايران اختلاق اساسى داشت .

اعتقادات مهرپرستان

به نقل از دین زرتشت، در آیین مهر، ایزد آفریننده نبوده است.  صورت قدیمی مهر در زبان سانسکریت که از همه قدیمی تر است «میتره» می‌باشد، که در زبان پارسی باستان به صورت « میششه» تلفظ می‌شده. مهرپرستان معتقدند که  میترا در یک غار و از دل یک…