مرور برچسب

مهر یا میترا

افسانه پیدایش میترا خدایان مشترک ایرانیان و هندیان

دايره نفوذ ميترا فراتر از اديان ايرانى هندى است . ((مهر)) يا ((ميترا)) از خدايان مشترك ايرانيان و هنديان بوده است . او خداى روشنائى و حافظ نظم جهان و مدافع حق و حقيقت و ضامن تعهدات و سوگندها است .