مرور برچسب

مهمترین آثار ارسطو

نقش ارسطو در فلسفه غرب ( قسمت سوم )

دقيقا نمی توانیم بگوییم ارسطو، آثاری را که از او به دست ما رسیده که زمانی نوشته است.این احتمال وجود دارد که ویراستاران بعدی تغییراتی در این آثار داده باشند و آن ها را به گونه ای که ما امروزه می شناسیم مرتب کرده باشند برخی از آثار مذکور به…