مرور برچسب

مهمترین آثار افلاطون

نقش افلاطون در فلسفه غرب ( قسمت دوم )

گرچه اطلاعات موثق بسیار اندکی از زندگی افلاطون به دست ما رسیده. اما از بخت خوش تقریبا تمامی مکالماتی را که او نوشته است. در اختیار داریم. معمولا این مکالمات را دست کم به سه دوره تقسیم می کنند،هر چند ترتیب دقیق آن ها نیز همواره محل مناقشه…