مرور برچسب

مهمترین کاوش های باستان شناسی

کاوشگر پاسارگاد درگذشت

دیوید استروناخ (1931 - 2020) باستان شناس و ایران شناس اسکاتلندی بامداد هفتم تیرماه در سن 89 درگذشت.