مرور برچسب

موسسه اسمیتسونیانن

جعبه ابزار جالب و بی نظیر قرن نوزدهم

هر نجار خوبی یک جعبه ابزار دارد اما هیچکس تاکنون چنین جعبه ابزاری برای خود نساخته است. این جعبه ابزار وقتی بسته است ابعاد 50 سانتیمتر در یک متر و وقتی باز می شود 1×1 متر است و می تواند 300 ابزار را درون محفظه بادقت ساخته شده چوبی خود نگه…