مرور برچسب

موسسه مطالعات تاریخ

مهم‌ترین رویدادهای تاریخی ششم دی

قانون توحید لباس در طی ۱۴ ماده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.    به گزارش ایسنا، مهم‌ترین رویدادهای ششم دی را در ادامه به نقل از پایگاه «موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران» می‌خوانید. رویدادهای ششم دی سال ۱۲۹۰ ناصرالملک به تبعید مخالفین خود