مرور برچسب

موقعیت جغرافیایی دره شیرز

دره شیرز بهشت گمشده در لرستان

دره شیرز لرستان، دره رویایی کوهدشت در غرب کشور، بهشتی گمشده در لرستان وجود دارد. مکانی رویایی، که با قدم زدن در آن، تنها صدای خروش آب و تکان خوردن برگهایی که با وزش باد به رقص در می‌آیند، به گوش میرسد. صخره هایی که از دو سمت دره را احاطه…