مرور برچسب

موگ گوجونگ وانگ

کاغذ سنتی کره ای (هانجی)

کاغذ کره ای یا هانجی نام کاغذ دست ساز سنتی متعلق به شبه جزیره کره می باشد. هانجی از قسمت داخلی پوست درخت توت کاغذی ساخته می شود. این درخت بومی کره بوده و در کوهپایه های صخره ای آن به خوبی رشد می کند. درخت توت کاغذی در کره با نام داک شناخته…