مرور برچسب

مکان های تاریخی اطراف تخت جمشید

اطراف تخت جمشید

اطراف تخت جمشید رشته کوهی قرار دارد که معروفترین قسمت آن کوه رحمت است که صفه تخت جمشید بر دامنه آن بنا شده و مقبره عده ای از شاهان هخامنشی نیز در آنجا قرار دارد. این رشته کوه کاخهای تخت جمشید را از شهر استخر جدا می كرد. روبروی شهر استخر چند…