مرور برچسب

میراث فرهنگی قزوین

آثار تاریخی قزوین

آثار تاریخی قزوین قزوین که در مرکز استانی به همین نام قرار دارد، ازقدیم الایام مکانی مهم و تاریخی به شمار می رود. آثار تاریخی قزوین به قدری زیاد است که در ایران رتبه اول تعداد آثار باستانی را به خود اختصاص داده است.شهر قزوین در نقطه…