مرور برچسب

نخستین ابزار ریسندگی

تاریخ صنعت پوشاک در ایران باستان

صنعت پوشاک در ایران باستان   کشور ما ایران، یکی از ملت‌های پیشرو در زمینه لباس و پوشاک بوده است که تاریخ لباس و پوشش مردم آن به چندین هزار سال قبل می‌رسد. در این مقاله می‌خواهیم به تاریخ صنعت پوشاک در ایران باستان بپردازیم.