مرور برچسب

نسخه دست نویسی که هیچکس در دنیا معنی آن را نمی‌داند

۱۷ مورد رویداد تاریخی جالب

تاریخ پر از ناشناخته هاست، و به دلایلی ما به عنوان انسان بیشتر دوست داریم روی چیز‌های اسرارآمیز تمرکز کنیم تا واقعیت‌های انکارناپذیر. در این مطلب از وبسایت تاریخ ما اتفاقاتی را می‌بینید که دانشمندان هنوز نتوانسته اند توضیحی برای آن‌ها پیدا…